"Dziennik Gazeta Prawna” informuje, iż użytkownicy ksiąg wieczystych skazani są na ujawnianie swoich danych osobowych w internecie. Każdy kto przegląda je za pomocą systemu elektronicznego, może mieć do nich dostęp,
Według Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, przy pomocy tego systemu elektronicznego uzyskać można więcej informacji niż  przeglądając księgi w siedzibie sądu.
Jest  to wynik nieprecyzyjnego prawa. Z przepisów wprowadzonych w ubiegłym roku nie wynika konkretnie, które dane osobowe mogą być ujawniane.
Według Rzecznik Praw Obywatelskich powinno się ograniczyć dostęp do wszystkich danych. Ogólnie dostępne miałyby pozostać podstawowe dane osobowe, natomiast do reszty wgląd miałyby podmioty, tj.: notariusz, komornik czy sądy.