Wieleń jest ośrodkiem usługowo-przemysłowym gdzie dominują zakłady konstrukcji stalowej, zakłady materiałów budowlanych i drewna. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 346/XXXXIV/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 25.10.2006 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zabudowy usługowej kształtującej pierzeje ul. Kościuszki i Szkolnej.

Cena ofertowa: 350 000 zł


WGN Głogów
Marek Świdziński
tel 724 359 329
m.swidzinski@wgn.pl