Nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,6039 ha, działka uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej; sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjnom.
Cały teren nieruchomości oświetlony, w dużej części utwardzony i ogrodzony.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miasta Niemcza nr XVI/83/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.) przedmiotowa działka oznaczona symbolem M/U.


Ze względu na podział funkcjonalny;
- 14039 m2 to powierzchnia do korzystania z budynków warsztatowo- magazynowych,
- 12000 m2 to powierzchnia niezabudowana o przeznaczeniu usługowym.

Działka zabudowana jest zespołem 6 budynków o łącznej powierzchni 3265 m2.

Na działce znajduje się stacja paliw, zabudowana 4 jednopłaszczowymi zbiornikami o łącznej kubaturze 120 tys.m3 ( obecnie nie użytkowana ) oraz wiata stalowa o powierzchni zabudowy ok. 450 m2.

Cena ofertowa: 2 900 000 zł.

Informacje szczegółowe: Obiekt komercyjny na sprzedaż

 

WGN Wrocław Commercial

Małgorzata Pakuła

e-mail: m.pakula@wgn.pl

tel.: 723 800 707