Jest to atrakcyjny KOMPLEKS GRUNTÓW ROLNYCH o łącznej powierzchni 478,51 ha wraz z PAŁACEM I z przylegającym PARKIEM DWORSKIM ( aktualnie pełniący funkcję farmy bydła wraz z obiektami administracyjno-produkcyjno- magazynowymi) pochodzącym z drugiej połowy XVIII wieku.

W skład powierzchni 478,51 ha wchodzą:
178,60 ha łąk
189,61 ha gruntów ornych
78,62 ha pastwisk
31,68 ha pozostałe
Pałac z 1927 roku ma powierzchnę użytkową 605 m kw. Budynek wzniesiono na planie prostokąta z ryzalitem środkowym od frontu. Do ryzalitu przylegają murowane schody. Fasadę pałacu tworzy symetryczna elewacja. Na osi ryzalitu znajduje się główne wejście. Teren otoczenia od frontu tworzy półkolisty gazon z podjazdem, natomiast od strony elewacji ogrodowej usytuowany jest park dworski.
PARK DWORSKI z drugiej połowy XVIII wieku pierwotnie miał charakter ogrodu francuskiego. 100 lat później właściciele przebudowali park wzorując się na założeniach angielskich. Rosnące w parku dęby szypułkowe, graby zwyczajne i cisy liczą około 250 lat.
BUDYNEK MAGAZYNOWY (DAWNY SPICHLERZ)ma powierzchnię użytkową 920 m kw. jest czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, z przejazdem komunikacyjnym na poziomie parteru.
BUDYNEK MAGAZYNOWY o powierzchni użytkowej 210 m kw., parterowy, bez poddasza użytkowego,  częściowo podpiwniczony.
W skład nieruchomości wchodzi też szereg budynków gospodarczych, parterowych w tym budynek stacji paliw i stajnie.
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolami: D9 RPZ,P,S,Ul.


OFERTA BEZPOŚREDNIA KUPUJĄCY NIE PONOSI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA PROWIZYJNEGO POŚREDNIKA! KOSZTY ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIEM POŚREDNIKA PONOSI SPRZEDAJĄCY.


zapraszamy do zapoznania się z filmem

WGN Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami, Oddział w Słupsku
ul. Tuwima 8a/12
76-200 Słupsk

JADWIGA KUBICZ Dyrektor Biura
Tel.: (59) 842 80 75
Tel. Kom.: 607 385 481
e-mail: jadwiga.kubicz@wgn.pl