Opis badania


Metoda Badawcza Wywiad telefoniczny w systemie CATI
Termin realizacji badania 6-10.12.2010
Próba badawcza 600 wywiadów
Sposób doboru próby losowa próba reprezentatywna dla miasta Wrocławia


Znajomość spontaniczna

Znajomość spontaniczna jeśli chodzi o branżę nieruchomości plasuje się raczej na niskim poziomie, zaledwie 13,1% Wrocławian potrafiło wymienić bez pomocy ankietera firmę działająca właśnie w tej branży. Z pośród osób, które były w stanie wymienić z pamięci choćby jedną  agencję nieruchomości, najczęściej wskazywały firmę WGN – Wrocławska Giełda Nieruchomości (25,7%). Tuż za liderem uplasował się Jot–be Nieruchomości (21,9%), na trzecim miejscu znalazła się agencja Kruk Nieruchomości Anna Kruk z 10,8% wskazań. Pozostałe firmy świadczące swoje usługi w branży nieruchomości uzyskały wynik poniżej 10% wskazań.Znajomość wspomagana
Analizując znajomość wspomaganą, zaledwie 2,2% respondentów nie słyszało o żadnej z agencji nieruchomości wyczytanej z listy. Pozostali najczęściej wskazywali po dwie marki, które znają chociażby ze słyszenia.
Z pośród osób, które po odczytaniu przez ankietera listy agencji nieruchomości wskazały, że znają przynajmniej jedną z nich, najczęściej miały namyśli WGN–Wrocławską Giełdę Nieruchomości (57,9%). Na drugim miejscu uplasowało się biuro Bracia Strzelczyk Nieruchomości (48,0%),natomiast na trzecim Jot–be Nieruchomości z 27,2% wskazań.
Postawa wobec rynku nieruchomości

Na pytanie czy w najbliższych 5 latach planuje Pan/Pani kupić bądź sprzedać jakąś nieruchomość, większość badanych wskazała, że nie (71,6%). Pozostali respondenci (27,9%) zamierzają w najbliższych 5 latach dokonać transakcji kupna bądź sprzedaży nieruchomości, na tej podstawie można stwierdzić, iż część z nich może stać się klientami którejś z agencji nieruchomości.

Podsumowanie

  • Znajomość spontaniczna jeśli chodzi o branżę nieruchomości plasuje się raczej na niskim poziomie, aż 86,9% Wrocławian nie potrafi wydobyć z pamięci firmy działającej właśnie w tej branży. Wynik ten nie powinien być jednak zaskoczeniem ze względu na jej specyfikę (w końcu nie co dzień zmieniamy miejsce zamieszkania bądź pracy). By silniej zaistnieć w umyśle potencjalnych klientów należałoby zintensyfikować działania reklamowe, które w przyszłości poprawią świadomość marki.
  • Analizując znajomość wspomaganą, zaledwie 2,2% respondentów nie słyszało o żadnej z agencji nieruchomości wyczytanej z listy przez ankietera. Pozostali najczęściej wskazywali po dwie marki, które znają chociażby ze słyszenia. Tak jak w przypadku znajomości spontanicznej, dobry wpływ na poprawę wyniku miałaby zintensyfikowana kampania reklamowa.
  • Deklaracje respondentów na temat tego czy w najbliższych 5 latach zamierzają kupić bądź sprzedać nieruchomość wyglądają obiecująco. By jednak lepiej poznać przyszłość zalecane jest bardziej szczegółowe zbadanie tego zjawiska.

CeBRiS / Centrum Badań Rynkowych i Społecznych