Dwudniowe seminarium było sposobnością do wysłuchania znakomitych wykładów, zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Powszechna Akademia Rynku Nieruchomości zrealizowała to seminarium również w ramach szkoleń na prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

Wcześniej powołana została Kapituła Medalu „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO”.
Dobiegający już prawie ćwierćwiecza wolny rynek nieruchomości w Polsce, zasłużył na podsumowanie. Nie chodziło bynajmniej o analizy ekonomiczne i prawne, bowiem są one przedmiotem bieżącej dyskusji i analizy, bardziej o spojrzenie na wydarzenia na rynku nieruchomości w sensie osób, które brały udział w jego budowie i tworzeniu, wybitne osobowości polskiego rynku nieruchomości.

Medal jest uhonorowaniem najlepszych i wyjątkowych z branży. Medal ma trzy kategorie: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy. Przewodnictwo Kapituły objęła Pani Prof. dr hab. Ewa Kucharska Stasiak.
Wśród Laureatów są dwie osoby z Grupy WGN – Pani Janina Jakimiak z WGN Opole, która otrzymała srebrny medal Zasłużonego dla Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezes WGN Leszek Michniak, który otrzymał złoty medal Zasłużonego dla Polskiego Rynku Nieruchomości

Justyna Ocimek WGN