Konkurs skierowany był do firm wyróżniających się podejściem do technik zarządzania i miał na celu m.in.promocję jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej: produkcyjnej, handlowej, usługowej, na rynku krajowym i zagranicznym.

Decyzją Kapituły, WGN otrzymał tytuł "Jakość Roku 2012" w kategorii usługa i dzięki temu znalazł się wśród najlepszych polskich marek wyróżnionych w tym konkursie.

Nagroda "JAKOŚĆ ROKU 2012" została przyznana za:

Kompleksowe doradztwo w obrocie nieruchomościami dla firm i konsumentów zgodnie z jakością ZJ WGN

Konkurs „Jakość Roku" organizowany był przez wydawcę dodatku branżowego „Biznes Raport" w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA.

W ramach wyróżnienia WGN Nieruchomości Sp. z o.o otrzymała prawo do bezterminowego posługiwania się tym tytułem oraz logo „Jakość Roku 2012" we własnej działalności wizerunkowej.