Znajomość spontaniczna

 Znajomość spontaniczna, jeśli chodzi o branżę agencji nieruchomości plasuje się raczej na niskim poziomie, zaledwie 25,45% Wrocławian potrafiło wymienić bez pomocy ankietera firmę działająca właśnie w tej branży. Z pośród osób, które były w stanie wymienić z pamięci choćby jedną  agencję nieruchomości, najczęściej wskazywały firmę WGN – Wrocławska Giełda Nieruchomości (5,67%). Tuż za liderem uplasował się Home Broker (5,51%), na trzecim miejscu znalazła się agencja Jot-Be Nieruchomości z 2,76% wskazań.


 
 Znajomość wspomagana

 Analizując znajomość wspomaganą, spośród respondentów, którzy po odczytaniu przez ankietera listy agencji nieruchomość, najczęściej wskazywaną marką jest WGN–Wrocławska Giełda Nieruchomości (53,26%). Na drugim miejscu uplasowała się marka Home Broker (42,17%), natomiast na trzecim Jot–be Nieruchomości z 23,48% wskazań.

 

 

Znajomość marki biura nieruchomości

wg dzielnic administracyjnych miasta Wrocławia

Najbardziej rozpoznawalnym biurem nieruchomości w dzielnicach: Śródmieście, Stare Miasto, Krzyki         i Psie Pole jest WGN - Wrocławska Giełda Nieruchomości, a w dzielnicy Fabryczna - Home Broker.
 Rozkład próby badawczej wg przedziału wiekowego

 


*Badanie znajomości marki biura nieruchomości zrealizowane w dniach 28.01.2013-01.02.2013, technika CATI, N-602 wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo na grupie respondentów wieku 18-65 la, K-360, M-242, agencja CeBRiS