Tylko 23 Najlepszych Agentów Miesiąca WGN przeprowadziło aż 136 transakcji, co stanowi 17% wszystkich transakcji przeprowadzonych w marcu 2019.  Średnia ilość transakcji przypadająca na jednego z Najlepszych Agentów Miesiąca wyniosła 5,91. Wart odnotowania jest fakt, że znaczący procent sprzedanych lub wynajętych nieruchomości stanowił sektor premium.

Od początku 2019 roku widać sukcesywny wzrost sprzedaży lub wynajmu nieruchomości premium, należy podkreślić, że luksusowe domy i apartamenty mają znaczący udział w tym wzroście. Przytoczone dane obrazują wzrost zainteresowania Polaków inwestowaniem w ekskluzywne nieruchomości, co staje się bardziej opłacalne niż lokowanie kapitału w inwestycjach bankowych.  

Analitycy WGN podkreślają, fakt, że inwestowanie w luksusowe nieruchomości jest bezpiecznym sposobem lokowania kapitału, inwestorzy mogą być pewni swoich pieniędzy ponieważ tego typu inwestycje zawsze przynoszą większy zysk i generują stosunkowo małe ryzyko inwestycyjne w porównaniu z lokowaniem kapitału w tzw. nieruchomości popularne.