WGN w ubiegłym roku przeprowadził blisko 7000 transakcji i pośredniczył w sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 1,8 mld PLN, z czego ok. 550 transkacji dotyczyło rynku komerycjnego i inwestycyjnego.

W wolumenie sprzedaży wzrosła, w porównaniu do ubiegłego roku, ilość transakcji nieruchomości komercyjnych i apartamentowo - rezydencjalnych.

Ze statystyk WGN wynika, że na jednego doradcę przypadało ponad 14 rocznie przeprowadzonych transakcji a pierwsza setka najlepszych doradców uzyskała 2,4 transakcji na miesiąc, co jest absolutnym rekordem w skali kraju. Każdego miesiąca najlepsza dwudziestka uzyskuje średnią ilość transakcji ponad 5.