Kongres największego polskiego koncernu obrotu nieruchomościami WGN, to impreza inna niż pozostałe wydarzenia branżowe tego typu. Przede wszystkim, to co wyróżnia spotkania WGN, to merytoryczność – zarówno na sali wykładowej, jak i w kuluarach.

„ Często mam sposobność uczestniczenia w wydarzeniach z branży nieruchomości, ale muszę przyznać, że specyfika organizacji jaką jest WGN nadaje imprezom tego koncernu zupełnie innego charakteru. Mimo iż właścicielami poszczególnych biur są odrębni przedsiębiorcy, to w ramach franczyzy widać, że grają do jednej bramki i podnoszą swoje kwalifikacje wymieniając się wzajemnie doświadczeniami” mówi Bolesław Drapella, prezes zarządu morizon.pl „kilkadziesiąt biur WGN jest rozsianych po całej Polsce i poza nią, co dodatkowo powoduje, że poszczególne oddziały nie konkurują ze sobą na rynku lokalnym, a współpracują w skali kraju, co ma zdecydowanie pozytywny wpływ na wymianę wszelkich doświadczeń podczas imprez branżowych.”

zobacz