Graniczy dwoma bokami z nową drogą asfaltową na odcinku 330 m. (250 m. 80m.). Odległość od granicy Wrocławia i obwodnicy autostradowej 3 km. Łatwy wyjazd na Poznań i Warszawę. Działka z olbrzymim potencjałem. W miejscowym planie zagospodarowania oznaczona symbolem MN1.

Lidia Dołhan    WGN Wrocław