Ta reprezentacyjna nieruchomość wymaga remontu, istnieje Plan Rewitalizacji Łodzi i możliwość refundacji kosztów remontu do 70%. Ogromny atut kamienicy to odległość tylko 150m od ulicy Piotrkowskiej oraz kilkaset metrów od nowo-wybudowanego Dworca Łódź Fabryczna. W odrestaurowanej tej części Łodzi przewidziana jest lokalizacja instytucji edukacyjnych na styku kultur (m. in. USA, Indii, Brazylii i in.) wdrażających nowe technologie. W najbliższym sąsiedztwie w przyszłości powstanie 3-poziomowy parking. Nie bez znaczenia dla prestiżu oraz możliwości adaptacyjnych kamienicy jest przewidziana vis a vis budynku budowa stacji kolei podziemnej. Kamienica wpisana jest do Krajowego Rejestru Zabytków, jednak zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziana jest zmiana funkcji budynku na mieszkalny, biurowy, mieszkalno-usługowy, zespół placówek służby zdrowia, placówkę edukacyjną lub prestiżowy hotel.
Cena nieruchomości: 5,7 mln PLN
 
Artur Gryz,   WGN Myszków