Na terenie działki znajduje się obecnie budynek o przeznaczeniu gastronomiczno - usługowym o pow. użytkowej 2649,30m2. Działka budowlana obecnie nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Został opracowany wstępny projekt oszacowania możliwości inwestycyjnych oraz przygotowania do wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy. Projekt zakłada zespół dwóch budynków usługowo - mieszkalnych IV kondygnacyjnych z piątą kondygnacją stanowiącą wyłącznie II poziomy mieszkań, z parkingiem podziemnym.


Piotr Gałązka   WGN Szczecin