Kamienica 3-kondygnacyjna o bogatym detalu architektonicznym, na bieżąco remontowana jest perełką sama w sobie.
Cena sprzedaży wynosiła 2,9 mln PLN.
Transakcje przeprowadził dyrektor oddziału WGN w Chrzanowie Piotr Żuczkowski