Do sprzedania nieruchomość w odległości 45 km od Wrocławia Dojazd z Wrocławia autostradą A4 w czasie ok. 30 min.

Do zainwestowania jest nieruchomość o powierzchni całkowitej 30,8878 ha wraz z zalewem o pow. lustra wody 15 ha i lasem sosnowym 7 ha. Nieruchomość obejmuje sprzedaż zalewu po byłej kopalni kaolinu "Andrzej" oraz grunty i lasy położone przy linii brzegowej zalewu, w obrębie miejscowości Żarów, Kalno i Mrowiny. Zalew został sklasyfikowany jako wody o najwyższej klasie czystości.Do zabudowania ok. 3 ha powierzchni gruntów przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjno-turystyczną.

 Nieruchomość jest atrakcyjną lokalizacją do zainwestowania, leży w bliskiej odległości od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" - Podstrefa Żarów, gdzie zlokalizowane są oddziały szweckich, japońskich i polskich koncernów.

Lidia Dołhan   WGN / Wrocław

więcej Sprzedaż terenu woj. dolnośląskie w cenie 3,5 mln PLN