Przeznaczenie - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, centrum logistyczne, handel hurtowy. Cały teren jest ogrodzony i posiada własną infrastrukturę techniczną przygotowaną na cele przemysłowe, w tym stację transformatorową, wodę, kanalizację i gaz. Wysokość zabudowy- do 30 m, dopuszczalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej- 20%. Teren składa się z kilku działek sąsiadujących ze sobą o łącznej powierzchni 47 ha, możliwy jest podział terenu na części mniejsze. Bardzo dobra lokalizacja do celów przemysłowych i logistycznych-bliskość trasy S 3 i autostrady A 6.

Z uwagi na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego oferta szczególnie polecana na inwestycje przemysłowe-budowa obiektów produkcyjnych.

Henryk Wiewiórski   WGN Szczecin