Według karty terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej w proporcji: usługi min. 20% pow. użytkowej.

Funkcje wyłączone: -obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000m2, -garaże boksowe,
-salony samochodowe (z serwisem), -małe hurownie do 2000m2 powierzchni, -zabudowa szeregowa i bliźniacza

 
Michał Tomaszewicz   WGN Gdańsk