Atutem jest korzystne położenie geograficzne w Dzierżoniowie, woweództwo dolnośląskie, bliskość granicy państwowej (zarówno z Czechami jak i Niemcami) oraz potencjał przemysłowy. Obiekt posiada dwa place manewrowe i dwie bramy wjazdowe (od dwóch ulic).

Opisana nieruchomość może być zagospodarowana z uwagi na charakter budowy na:
hale produkcyjne, magazyny, składy, centrum logistyczno-administracyjne.

Cena – 5,5 mln PLN

Karmina Kucharska   WGN / Chrzanów