Oferowana działka przeznaczona jest pod zabudowę, dopuszczale są: wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego, strefy mieszane usługowo – mieszkaniowa: usługi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostojących itd.,. w ustalonych planem proporcjach pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową, usługi administracja publiczna, usługi handlu detalicznego, usługi kultury, usługi zdrowia i opieki społecznej, usługi oświaty, usługi nauki, usługi gastronomii, usługi łączności, usługi sportu, usługi turystyki i wczasów, usługi rzemiosła (poza zakładami obsługi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i garażowiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, małe hurtownie o wielkości przewozów nie przekraczającej przewozów związanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierząt, inne usługi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyżej lub o analogicznym stopniu uciążliwości, urządzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obsługi obiektów wymienionych powyżej. Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością usługową, strefa produkcyjno-usługowo-składowa

Sprawdź szczegóły oferty: Grunt inwestycyjny na sprzedaż Gdańsk, Słowackiego

Cena ofertowa nieruchomości: 50 400 000 zł
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI, POŚREDNIK WYNAGRADZANY JEST PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO


WGN Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 51
Wiesława Chomicka
tel. 603-70-55-85
chomicka.wieslawa@gmail.com