Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Katowice, przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze A.3 MUw1 obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i wielofunkcyjnej.
W pobliżu:
od strony północnej nieruchomość sąsiaduje z działką zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym. Dalej na północ znajduje się niższa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (bloki trzy-, czterokondygnacyjne).

Nieruchomość graniczy z pasem drogowym ul. Olimpijskiej, z halą widowiskowo-sportową Spodek oraz Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Warunki cenowe:
Wariant I - 10 150 000 zł - w przypadku zachowania infrastruktury w budynku
Wariant II - 17 100 000 zł - w sytuacji wyniesienia urządzeń telekomunikacyjnych z nieruchomości

Możliwości inwestycyjne: hotel, biura zlokalizowane w centrum miasta. W przypadku wyprowadzenia urządzeń teletechnicznych tereny inwestycyjne


AGENT PROWADZĄCY OFERTĘ:
Ewa Konopska
Tel.: 724 359 327
e-mail: e.konopska@wgn.pl

WGN Głogów, ul.Garncarska 22
www.glogow.wgn.pl