Z tego ułatwienia mogą korzystać wszyscy, którzy podadzą pełny numer księgi wieczystej. System umożliwia przeglądanie tylko tych ksiąg, które zostały wpisane do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Obecnie znajduje się w niej ponad 12 mln ksiąg wieczystych prowadzonych przez 116 wydziałów, spośród 18,8 mln wszystkich istniejących. Dostęp internetowy ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, usprawnić procedury egzekucyjne i pracę sądów. Również pracownicy wydziałów ksiąg wieczystych będą mogli zająć się pracą merytoryczną i szybciej załatwiać wpływające wnioski interesantów.


źródło: http://ms.gov.pl