W lutym 2011 Tebodin Poland Sp. z o.o. podpisała umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice". Tebodin będzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla autostrady o długości 42,8 km na granicy województwa łódzkiego i śląskiego, do węzła Zawodzie włącznie. Projekt będzie realizowany przez katowicki oddział firmy Tebodin. Zgodnie z przewidzianym harmonogramem, realizacja projektu i przygotowanie przetargu na wykonawcę robót budowlanych potrwa 14 miesięcy, kolejne 8 miesięcy to czas na przeprowadzenie przetargu mającego na celu wybór wykonawcy i następne 36 miesięcy w harmonogramie jest założone na ukończenie budowy odcinka autostrady A1.