Objęta jest MPZP i predysponowana do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej.
W skład nieruchomości wchodzą: hale o pow. 4333 m² i o pow. 4692 m² o konstrukcji stalowej,
budynek administracyjny o pow. 2985 m², budynek salonu sprzedaży samochodów
o pow. 872 m² . Łączna pow. gruntu 49.127 m².

Możliwa sprzedaż części nieruchomości. Cena netto  10 025 000 PLN netto.


 Katarzyna Koter / WGN Ełk