Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego daje szerokie możliwości lokalizacji inwestycji o charakterze produkcyjnym, magazynowym, logistycznym i in.
Nieruchomość znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co niesie za sobą liczne ulgi i zwolnienia podatkowe, m. in. zwolnienia z podatku dochodowego CIT do 65% poniesionych nakładów oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Henryk Wiewiórski,  WGN Szczecin