Budowa kominka w pomieszczeniu już użytkowanym wiąże się często z koniecznością wyrównania poziomów istniejącej podłogi i okładziny z płytek ceramicznych lub kamiennych położonej przy wylocie paleniska. W celu ujednolicenia poziomu podłogi należy podnieść ją w miejscu przeznaczonym do wyłożenia płytkami ceramicznymi. Najszybszym sposobem jest zastosowanie zaprawy klejącej Atlas Plus Mega lub Atlas PROgres Mega, których warstwy mogą mieć grubość 4 –20 mm, podczas gdy zwykłe kleje można stosować w warstwach do 5-10 mm. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych produktów. Płytki układa się bezpośrednio na zaprawie klejowej, której parametry robocze zapewniają swobodne rozpływanie się pod powierzchnią płytki. Dzięki temu, przy prawidłowym wykonaniu, mamy możliwość uzyskania całkowitej powierzchni sklejenia bez pustek powietrznych, co zapewnia długą trwałość okładziny. Do płytek z gresu polerowanego oraz innych płytek o wysokiej nasiąkliwości (ceramiczne, kamienne itp.), które nie są odporne na przebarwienia w wyniku kontaktu z szarym cementem, można użyć kleju Atlas PROgres Mega Biały, który również można nakładać w grubościach 4 –20 mm. W przypadku, gdy różnica poziomów do zniwelowania pomiędzy dwoma rodzajami okładzin podłogowych wynosi więcej niż 20 mm, zaleca się użycie samopoziomujących podkładów podłogowych. Trzeba jednak pamiętać, że prace okładzinowe można rozpocząć średnio po upływie 1-4 tygodni, w zależności od rodzaju zastosowanego podkładu podłogowego, po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.