Kim jest Pośrednik w obrocie nieruchomościami powszechnie nazywany agentem?
Niestety zawód ten w Polsce nie ma takiego prestiżu i uznania, jak w innych krajach. Bierze się to stąd, że generalnie Polacy nie lubią pośrednictwa, uwielbiają załatwiać wszystko na własną rękę, mając przy tym przeświadczenie, że sami zrobią wszystko najlepiej, więc po co komuś mają płacić. Ciągle pokutują stereotypy, a pośrednik postrzegany jest, jako osoba zbędna.
Dotyczy to jednak starszego pokolenia, natomiast ludzie młodzi, nowocześni, bardzo często zapracowani doceniają fachową pomoc pośrednika, który, znając dobrze ich potrzeby, potrafi znaleźć szybko odpowiednią nieruchomość. Zdają sobie sprawę, że dzięki współpracy z pośrednikiem unikną zagrożeń związanych z transakcjami na rynku nieruchomości.
Nie ulega wątpliwości, że pośrednik to osoba, która świadomie podejmuje wyzwania w zmaganiu się z wieloma problemami z dziedzin: prawa, finansów, administracji, organizacji, zarządzania, ekonomii, a także psychologii. Przede wszystkim musi być to osoba, która zdaje sobie sprawę, że przy każdym kontakcie z klientem pracuje na własną reputację, lansuje swoje imię i nazwisko oraz firmę, które są potem pozytywnie albo negatywnie postrzegane.   Pozytywny wizerunek pośrednika to „klucz” do sukcesu i nie jest ważne, czy na rynku nieruchomości jest „hossa” czy „bessa” .
Najważniejszym aspektem w tym trudnym zawodzie jest poczucie własnej skuteczności działania wobec pracy, ludzi, problemów życiowych. To właśnie optymistyczne postrzeganie własnej osoby, możliwości i kompetencji czynią pośrednika wiarygodnym, wytrwałym i efektywnym w działaniach doprowadzających do osiągnięcia celu, czyli sfinalizowania konkretnej transakcji.
Aby być dobrym w tym zawodzie, nie wystarczy posiadać ogromnej wiedzy merytorycznej, ale także zdolności interpersonalne, które pozwalają we właściwy sposób nawiązywać i budować pozytywne relacje z klientami, w perspektywie czasu owocujące rekomendacjami. Najważniejszą jednak zasadą pośrednika powinien być szacunek do klienta, w myśl mądrej sentencji „ im bardziej człowiek szanuje siebie, tym bardziej szanuje innych".

Dorota Król
Wrocławska Giełda Nieruchomości