Porównaliśmy przeciętne ceny transakcyjne w Łodzi w porównaniu do innych miast powyżej 500 tys. mieszkańców. W przypadku Gdańska (nieco mniej niż 500 tys. ludności) uwzględniliśmy do średniej cenowej także Gdynię. Opieraliśmy się na średnich cen transakcyjnych z III kw. 2014 wg NBP.
Efekt pokazuje poniższa tabela:
 


Średnie ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Łodzi to 4461 zł/ mkw., na rynku wtórnym zaledwie 3361 zł.

Na tym tle mieszkania z rynku pierwotnego w Warszawie  (7646 zł/ mkw.) okazują się aż o 64 proc. droższe, a te z rynku wtórnego (7053/ mkw.) aż o 110 proc.! W Krakowie mieszkania nowe są w porównaniu do Łodzi droższe o 33 procent, a z rynku wtórnego (5930/ mkw.) kosztują przeciętnie o 76 procent więcej. W przypadku Gdańska/Gdyni, Poznania i Wrocławia mieszkania na rynku pierwotnym są droższe od tych w Łodzi o niecałe 28 procent. Na rynku wtórnym różnica wynosi już jednak około 49 – 50 procent.

Bardzo niskie ceny mieszkań, jak na duże miasto, wskazują na to, że popyt na tym rynku jest dużo niższy od innych podobnej wielkości lokalizacji. Z pewnością wpływ na taki stan rzeczy ma dużo gorsza sytuacja na rynku pracy w Łodzi w porównaniu do Warszawy, Wrocławia czy Krakowa.
Łódź ma też poważne problemy demograficzne. Jak wynika z opracowania „Depopulacja dużych miast w Polsce”,  to właśnie to miasto straciło najwięcej mieszkańców spośród wszystkich dużych miast Polski. W ostatnich 20 latach ubyło niemal 112 tys. mieszkańców – głównie ze względu na liczbę zgonów w stosunku do liczby urodzeń oraz na migrację.

Jeśli chodzi o rynek pracy – bezrobocie w Łodzi okazuje się o ponad 100 procent wyższe niż we Wrocławiu, Warszawie czy Poznaniu.


 
Łódzki rynek nieruchomości cechuje niewielka rozpiętość cenowa na rynku wtórnym, niezależnie od lokalizacji. Z danych ofertowych WGN wynika, że nawet w centralnych, bardzo dobrych lokalizacjach ceny mieszkań nie odbiegają istotnie od średniej dla całego miasta. Nawet w ścisłym centrum miasta ceny najczęściej nie przekraczają 3500 – 3600 zł za metr kwadratowy.

Jeśli chodzi o rynek pierwotny, klienci którzy chcą skorzystać z programu MDM nie powinni narzekać na brak ofert, gdyż w Łodzi występuje wysoki limit ceny metra kwadratowego (4717 zł), w porównaniu do średniej cenowej. Taki stan rzeczy, choć pozornie dobry dla kupujących, ma jednak również negatywne następstwa – wpływa na utrzymywanie się cen na obecnym poziomie.


Marcin Moneta, Dział Analiz WGN