Z biegiem czasu coraz wyraźniejsze stają się też różnice cen w zestawieniu rok do roku. W porównaniu z grudniem 2007 najbardziej potaniały mieszkania w Łodzi (-11,1%), Gdańsku (-9,5%) i Wrocławiu (-8,7%).


Najmniejsze spadki cen ofertowych w skali roku odnotowały: Szczecin (-1,4%), Gdynia (-2%) i Sopot (-2,6%). Nieco wyższe niż przed rokiem były w grudniu średnie ceny ofertowe mieszkań w Bydgoszczy (o 2,9%).


miasto 12'07
(PLN/m2)
11'08
(PLN/m2)
12'08
(PLN/m2)
zmiana
ost. mies.
(%)
zmiana
ost. 12 mies.
(%)
Białystok 4 719 4 753 4 444 -6,5 -5,8
Bydgoszcz 4 193 4 327 4 314 -0,3 2,9
Gdańsk 7 149 7 011 6 467 -7,8 -9,5
Gdynia 7 199 7 170 7 052 -1,6 -2,0
Katowice 4 531 4 150 4 141 -0,2 -8,6
Kraków 8 051 7 603 7 374 -3,0 -8,4
Lublin 5 348 5 134 5 125 -0,2 -4,2
Łódź 4 905 4 556 4 361 -4,3 -11,1
Olsztyn bd 5 003 4 972 -0,6 bd
Opole bd 4 021 4 085 1,6 bd
Poznań 6 249 5 856 5 816 -0,7 -6,9
Rzeszów 4 880 4 650 4 567 -1,8 -6,4
Sopot 10 948 11 059 10 665 -3,6 -2,6
Szczecin 5 087 5 166 5 015 -2,9 -1,4
Warszawa 9 540 9 435 9 170 -2,8 -3,9
Wrocław 7 523 7 057 6 869 -2,7 -8,7

WARSZAWA - CENY JAK DWA LATA TEMU

Utrzymujące się stosunkowo długo wysokie ceny ofertowe mieszkań w Warszawie spadły w ostatnim miesiącu o blisko 3% i są obecnie wyższe średnio o 7,1% od średniej z grudnia 2006 r. Jednak będące już codziennością udzielanie przez sprzedających dodatkowych upustów sięgających niekiedy nawet 20% ceny wyjściowej, pozwala stwierdzić, że obecnie w wielu przypadkach ceny transakcyjne kształtują się na poziomie takim, jak przed dwoma laty.


Wspomniane, wysokie upusty towarzyszą w szczególności transakcjom sprzedaży mieszkań o niższym standardzie, wymagających remontów, zlokalizowanych w peryferyjnych dzielnicach jak również tym, które ze względu na wysoką cenę ofertową przez długi czas nie wzbudzały zainteresowania nabywców.

dzielnica średnia
cena m2
XII 2006
średnia
cena m2
XII 2007
średnia
cena m2
XII 2008
zmiana
w ost. 2 latach
(%)
zmiana
w ost. roku
(%)
Bemowo 7 672 8 819 8 438 10,0 -4,3
Białołeka 6 953 7 830 7 373 6,0 -5,8
Bielany 7 622 8 875 8 565 12,4 -3,5
Mokotów 9 282 10 387 10 135 9,2 -2,4
Ochota 8 923 9 972 9 649 8,1 -3,2
Praga Południe 7 748 8 729 8 395 8,4 -3,8
Praga Północ 6 825 8 108 7 970 16,8 -1,7
Rembertów 6 611 7 680 7 294 10,3 -5,0
Śródmieście 11 065 12 412 12 029 8,7 -3,1
Targówek 6 938 7 819 7 548 8,8 -3,5
Ursus 7 267 8 446 7 620 4,9 -9,8
Ursynów 8 321 9 453 9 284 11,6 -1,8
Wawer 6 379 8 313 7 856 23,2 -5,5
Wesoła 5 227 7 462 7 124 36,3 -4,5
Wilanów 8 711 9 931 9 413 8,1 -5,2
Włochy 8 036 8 773 8 465 5,3 -3,5
Wola 8 324 9 508 9 197 10,5 -3,3
Żoliborz 9 103 10 015 10 054 10,4 0,4
WARSZAWA 8 560 9 540 9 170 7,1 -3,9


STABILNE CENY NAJMU

Wbrew powszechnym przewidywaniom, że zastój na rynku sprzedaży mieszkań spowoduje dalsze wzrosty stawek za najem, wyniki analizy ofert najmu zgłoszonych w serwisie Oferty.net nie potwierdzają takiego trendu. Czynsze, które osiągnęły swój górny pułap we wrześniu i październiku ub. roku tj. na początku roku akademickiego, nie wzrosły lecz przeciwnie - minimalnie spadły. Niższe stawki to efekt zmniejszonego w - stosunku do jesieni - popytu na rynku najmu oraz znaczącego, wynoszącego ok. 40%, wzrostu podaży ofert.

Zdaniem Marcina Drogomireckiego z Oferty.net pojawienie się na rynku tak wielu nowych ofert wynajmu mieszkań jest skutkiem problemów ze znalezieniem chętnych na ich zakup. Część właścicieli nie mogąc zbyć swoich nieruchomości za oczekiwaną cenę decyduje się na mniejszy ale stały dochód i oddaje je w najem.

Obecnie wynajęcie kawalerki w Warszawie wiąże się ze średnim miesięcznym wydatkiem na poziomie 1770 PLN. Za mieszkanie 2-pokojowe trzeba zapłacić ok. 2400 PLN/mies. a za 3-pokojowe - ok. 3500 PLN/mies.

Mieszkania większe, zwykle o charakterze apartamentowym lub przeznaczone na funkcje biurowe oferowane są w cenach 5150 PLN/mies. za 4 pokoje i prawie 7000 za lokal 5-pokojowy.

(podane średnie ceny obejmuję opłaty tytułem czynszu dla administracji)

Warszawa - stawki ofertowe za najem w grudniu 2008

liczba pokoi śr. czynsz
IX 2008
(PLN)
śr. czynsz
XII 2008
(PLN)
zmiana (%)
1 1811 1770 -2,3
2 2506 2405 -4,0
3 3617 3523 -2,6
4 5457 5150 -5,6
5 6879 6950 1,0

Warszawa - podaż ofert wg wysokości stawek najmu

czynsz (PLN/mies) podaż ofert (%)
do 1500 7,2
1501-2000 25,6
2000-3000 41,1
3001 plus 26,1


OPEN FINANCE - KREDYTY W ZŁOTYCH

Sytuacja kredytobiorców zadłużonych w złotych wyraźnie poprawiła się od czasu publikacji naszego wspólnego raportu, a raty kredytów mogą obniżyć się nawet o 9 proc. Od 9 grudnia do 19 stycznia stopa trzymiesięcznego WIBOR-u spadła z 6,48 do 5,56 proc., a więc aż o 92 pkt bazowe. W międzyczasie Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w Polsce o 75 pkt bazowych - rynek pieniężny zdyskontował już tę obniżkę i spodziewa się kolejnej - analizuje Emil Szweda z Open Finance. Stąd tak znaczny spadek stopy WIBOR, która znalazła się na najniższym poziomie od roku. Kredyty hipoteczne są więc oprocentowane wyraźnie niższej niż w czasie sprzed nasilenia kryzysu na rynkach finansowych jesienią 2008 roku.

Poniższe wyliczenia mają charakter przykładowy - nikt przecież nie płaci rat kredytów w odstępie 41 dni. Pokazują jednakże wpływ sytuacji na rynku pieniężnym na wysokość rat. Należy przy tym pamiętać, że banki dokonują aktualizacji oprocentowania raz na kwartał, pół roku lub nawet rok. Dlatego spadek stóp procentowych będzie miał faktyczny wpływ na wysokość płaconych rat dopiero po kolejnej aktualizacji oprocentowania.

Porównanie rat kredytów złotowych

kwota kredytu (PLN) data spłaty raty oprocentowanie (%) rata (PLN) zmiana (%)
100 000 9 grudnia 2008 7,48 698  
100 000 19 stycznia 2009 6,56 636 -8,9
* Kredyt na 30 lat, raty równe. Marża 1 pkt proc. powyżej WIBOR 3M.
Aby uzyskać wyniki dla innych kwot wystarczy powiększyć (lub pomniejszyć)
ratę proporcjonalnie do innej kwoty kredytu.

W przypadku nowych kredytów hipotecznych korzyść nie jest już tak oczywista, ponieważ warunki ich udzielania nieustannie się zmieniają. W tym wypadku obowiązują wyższe średnie marże, a nie można też zapominać, że banki bardzo cenią klientów z wkładem własnym. Ale spadek rynkowych stóp procentowych ma naturalnie wpływ na wysokość rat.

Porównanie rat nowych kredytów złotowych

kwota kredytu (PLN) data spłaty raty oprocentowanie (%) rata (PLN) zmiana (%)
100 000 9 grudnia 2008 8,48 767  
100 000 19 stycznia 2009 7,56 703 -8,3
* Kredyt na 30 lat, raty równe. Marża 2 pkt proc. powyżej WIBOR 3M.
Aby uzyskać wyniki dla innych kwot wystarczy powiększyć (lub pomniejszyć)
ratę proporcjonalnie do innej kwoty kredytu.


KREDYTY WE FRANKACH

Zadłużeni we frakach szwajcarskich nadal znajdują się pod presją spadającego złotego. Licząc od ostatniego raportu Open Finance z grudnia 2008 r., frank podrożał o 16,8 proc. z ok. 2,50 do 2,92 PLN osiągając najwyższy poziom notowań od pięciu lat. Spadek stopy LIBOR z 1,15 do 0,56 proc. częściowo (połowicznie) amortyzuje tak szybki wzrost kursu franka.

Porównanie rat kredytów we frankach

kwota kredytu (PLN) data spłaty raty oprocentowanie (%) rata (PLN) zmiana (%)
100 000 9 grudnia 2008 2,45 416  
100 000 19 stycznia 2009 1,86 449 +7,9
* Kredyt na 30 lat, raty równe. Marża 1,3 pkt proc. powyżej LIBOR 3M.
Aby uzyskać wyniki dla innych kwot wystarczy powiększyć (lub pomniejszyć)
ratę proporcjonalnie do innej kwoty kredytu.

Im większy spadek notowań złotego obecnie, tym większe bezpieczeństwo wśród osób, które dopiero myślą o zaciąganiu kredytów we frankach - wraz ze zbliżaniem się kursu CHF do rekordowo wysokiego poziomu, ewentualna skala dalszych zwyżek powinna być mniejsza - zauważa Emil Szweda.

KREDYTY W EURO

Z analiz Open Finance wynika, że przez ostatni miesiąc stopy procentowe w strefie euro spadły i trzymiesięczny EURIBOR wynosi już 2,45 proc., co przy średniej marży na poziomie 2,50 proc., dawałoby oprocentowanie kredytu hipotecznego na poziomie 4,95 proc. - niewiele więcej niż we franku (obecnie 4,1 proc.) i mniej niż w złotym (7,56 proc.). Niestety dostępność kredytów w euro nadal pozostawia wiele do życzenia (choć generalnie jest większa niż w przypadku kredytów we frankach). Różnica między ratą kredytu w euro i w złotym wynosi obecnie ok. 35 proc., ale ze względu na oczekiwane silniejsze cięcia stóp w NBP niż w ECB różnica ta skurczy się do ok. 15 proc. w połowie roku. Polska wydaje się być nawet dalej od przyjęcia euro niż miesiąc temu, wobec czego zaciąganie tego typu kredytów nadal obarczone jest ryzykiem kursowym. Podobnie jak w przypadku franka - ryzyko to maleje z każdym kolejnym osłabieniem złotego.

INDEX KREDYTOWY OPEN FINANCE
RYNEK KREDYTÓW W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W GRUDNIU 2008 R.

Dane przygotowanie na podstawie wniosków kredytowych składanych przez klientów OPEN FINANCE w grudniu 2008 r.

miasto średnia wartość kredytu w grudniu 2008 r. (w PLN) średnie LTV (stosunek kwoty kredytu do wart. nieruch., w %.) średni okres kredytowania
(w latach)
Gdańsk 265 667 85 30
Gdynia 299 908 76 27
Katowice 334 386 83 25
Kraków 281 204 77 27
Lublin 221 334 80 30
Olsztyn 211 892 78 30
Poznań 276 961 84 27
Warszawa 401 266 75 29
Wrocław 257 272 74 26

źródło: "Raport z rynku nieruchomości Oferty.net i Open Finance"