Polska nadal postrzegana jest jako dobre miejsce do inwestowania i to nie tylko w nawiększych aglomeracjach miejskich, ale i mniejszych kurortach turystycznych. Inwestowanie w nieruchomości wakacyjne stało się opłacalne zarówno z uwagi na wzrost cen nieruchomości, jak również na zyski z wynajmu. W obliczu rosnącej siły nabywczej Polaków doskonałym uzupełnieniem niedostatecznej bazy noclegowej dla turystyki może zatem okazać się rynek prywatnych apartamentów wypoczynkowych, łączących w sobie zalety hoteli i prywatnych kwater -
a więc luksusowe warunki z wysokim poziomem prywatności.

 

Perspektywy rozwoju rynku

Jednym z czynników wpływających na rosnące zainteresowanie nieruchomościami wypoczynkowymi jest wyraźnie widoczne ożywienie turystyki w Polsce. Według szacunków Instytutu Turystyki, w 2007 r., Polskę odwiedziło o 1,7 proc. cudzoziemców więcej niż rok wcześniej. Perspektywy rozwoju na lata 2008-2013 są jeszcze bardziej optymistyczne. Rosnące znaczenie branży dotyczy przede wszystkim organizacji Euro 2012 oraz rosnącej atrakcyjności Polski wśród zagranicznych turystów.

Rozwojowi turystyki sprzyjają opublikowane w Monachium wyniki badań ADAC, zgodnie z którymi Polska jest najtańszym krajem z dziesięciu najpopularniejszych wakacyjnych celów w Unii Europejskiej. O wysokim potencjale rynku nieruchomości mieszkaniowych może świadczyć również fakt, iż na chwilę obecną w Polsce na 10 tys. mieszkańców przypadają zaledwie 44 miejsca hotelowe. Dla porównania
w Austrii jest ich 696, w Grecji 615, a w przedostatniej w UE, Słowacji – 106. Konsekwentnie z roku na rok wzrasta liczba wynajętych pokoi.

Jednocześnie w skali kraju liczba zamożnych osób systematycznie rośnie. Stawiając za przykład państwa kroczące ścieżką szybkiego rozwoju gospodarczego, można przewidywać, że także w Polsce zjawisko bogacenia się społeczeństwa znajdzie swoje odzwierciedlenie w dalszym wzroście popytu na ”drugie mieszkanie”. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez CEE Property Group wśród zamożnych osób, które regularnie odwiedzają polskie miejscowości turystyczne, tego typu inwestycje łączą w sobie największe zalety hoteli i prywatnych kwater - a więc z jednej strony luksusowe warunki, z drugiej zaś, w większości przypadków, wysoki poziom prywatności.

 

Charakter inwestycji i standardy

W Polsce rynek nieruchomości wypoczynkowych znajduje się wciąż w fazie początkowego wzrostu. Mimo ponad roku intensywnego rozwoju, nasycenie rynku apartamentami wakacyjnymi jest w dalszym ciągu stosunkowo małe. Konsekwetnie wzrastający popyt w połączeniu z niedostateczną wielkością podaży sprawia, iż nieruchomości wakacyjne szybko drożeją.

Rynek apartamentów wypoczynkowych najszybciej rozwinął się w Kołobrzegu, Sopocie, Zakopanem i Świnoujściu. Nowopowstające inwestycje w miejscowościach turystycznych to zarówno projekty o charakterze stricte mieszkaniowym, jak i apartamentowce z szerokim zapleczem usługowym. Inwestycje w wysokiej klasy obiekty w kurortach turystycznych gwarantują zatem połączenie funkcji mieszkaniowych z rekreacyjnymi typu SPA. W zależności od preferencji posiadacz takiego mieszkania może wynajmować go turystom lub też samemu spędzać w nim urlop.

Rosnąca konkurencja na rynku nieruchomości wypoczynkowych wyznacza nowe rynkowe standardy. Najbardziej konkurencyjne projekty odznaczają się już nie tylko najwyższą jakością wykończenia, innowacyjnymi rozwiązaniami architektonicznymi oraz  bogatym wyposażeniem. Dodatkowe wyposażenie inwestycji apartamentowych jest szczególnie ważne w przypadku kurortów nadmorskich.

Dzięki temu mimo niesprzyjających warunków klimatycznych sezon w nowych całorocznych obiektach systematycznie się wydłuża. Niektórzy deweloperzy poszli także o krok dalej dbając o stworzenie wokół swoich inwestycji nowego otoczenia –
powstają nadmorskie promenady, czy stoki narciarskie w górach.

Za co płacimy

Rynek nieruchomości wypoczynkowych jest przy tym bardzo zróżnicowany cenowo. To, jak dużo zapłacimy za nieuchomość wykazuje ścisłą korelację nie tylko z wielkością i standardem wykończenia, ale przede wszystkim z lokalizacją. Obecnie do najpopularniejszych miejscowości do inwestowania należą nad morzem - Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Rewal i Mielno, w górach natomiast - Wisła, Karpacz i Ustroń. 

Za spektakularny widok na morze lub góry przyjdzie nam słono zapłacić. Z perspektywy kupującego ceny są jeszcze wyższe. Apartamenty obciążone są bowiem aż 22% stawką podatku VAT. Sprzedawane są one bowiem nie jako lokale mieszkalne, ale usługowe.

W ciągu ostatnich 3 lat ceny nieruchomości w miejscowościach turystycznych znacznie wzrosły. Rekordzistą jest Hel, gdzie od roku 2004 ceny mieszkań wzrosły kilkukrotnie. Warto przy tym zauważyć, że w dużej mierze wzrost ten napędzany jest przez bardzo wysokie ceny gruntów budowlanych – tym samym możliwości budownictwa indywidualnego są tam silnie ograniczone.

Obecnie nie prognozuje się, co prawda, już tak spektakularnych wzrostów, niemniej jednak oczekuje się stabilnego trendu wzrostowego w tym segmencie rynku.

 

Szansa na dodatkowe zyski

Popularnym rozwiązaniem będącym ciekawą alternatywą dla klientów mieszkających w innym mieście jest system Condo. Polega on na zakupie przez klienta wykończonego mieszkania przeznaczonego pod wynajem, a deweloper lub wyspecjalizowana firma zewnętrzna przejmują na siebie rolę zarządzającego obiektem – zapewniają utrzymanie obiektu, a także organizują proces najmu. W Polsce zarządzania mieszkaniami wypoczynkowymi podejmują się najczęściej biura i agencje turystyczne. Możemy się jednak spodziewać, iż w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, w ciągu najbliższych kilku lat oferta wyspecjalizowanych firm zarządzających będzie systematycznie wzrastać. 

Standardowo w ramach usługi zarządzania od klienta – właściciela apartamentu - pobierana jest prowizja w wysokości około 25% zysku z wynajmu, jednorazowy koszt obsługi każdego pobytu w wysokości do 100 zł, a także jednorazowa, roczna opłata związana ze stałym promowaniem obiektu.

 

Rentowność inwestycji w nieruchomości wypoczynkowe

Inwestowanie w nieruchomości wakacyjne jest zatem opłacalne nie tylko z uwagi na wzrost cen nieruchomości, ale również na zyski z wynajmu. Rentowność inwestycji zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim lokalizacji – rzutującej na poziom obłożenia wynajmowanego apartamentu, ceny lokalu oraz średnich stawek najmu. Rentowność wynajmu uzależniona jest także silnie od poziomu profesjonalizmu działania obsługującej obiekt firmy zarządzającej. Bez wątpienia zakup nieruchomości turystycznej to inwestycja długookresowa, ale jak się okazuje o dość zadowalającym poziomie zwrotu. Szacuje się, iż rentowność wynajmu apartamentu w miejscowościach turystycznych oscyluje w granicach 5,5 – 8%, przy czym główną determinantą rentowności jest stopa obłożenia. Dodatkowym źródłem dochodu może być przewidywany, szczególnie w mniejszych kurortach, wzrost wartości nieruchomości.

Dokonując analizy perspektyw inwestycji w apartamenty wypoczynkowe neleży jednak zaznaczyć, iż jest to jednocześnie segment nieruchomości silnie skorelowany z koniunkturą gospodarczą kraju. Posiadanie tzw. ”drugiego domu” to bowiem wciąż rodzaj dobra luksusowego. Oznacza to, że popyt na nie jest tym większy, im szybciej rośnie zamożność kupujących, a tym samym gdy pojawiają się  optymistyczne prognozy na przyszłość.

Źródło: Property Journal