Grunty budowlane
Od początku 2006 roku do trzeciego kwartału 2007 roku ceny gruntów budowlanych, zwłaszcza w dużych miastach Polski, wzrosły o 200-300 procent. Dochodziło czasami do absurdalnych sytuacji, np. cena działki stanowiła równowartość stojącego na nim domu. W kolejnych miesiącach jednak sytuacja radykalnie się zmieniła i w IV kwartale 2007 nastąpił spadek cen, dochodzący w przypadkach skrajnie przeszacowanych nieruchomości nawet do 80 %.
Obecnie WGN dysponuje ponad 500 ofertami działek i terenów. To największa oferta od wielu lat. W pierwszym kwartale bieżącego roku popyt był zdecydowanie mniejszy; teraz, gdy rozpoczął się sezon budowlany kupujących przybywa. Jednak widać, że zakupy spekulacyjne mają już mniejszy udział w ogólnej liczbie transakcji, a kapitał spekulacyjny przeniósł się w inne obszary rynku nieruchomości. Przeważająca liczba klientów pozyskuje tereny budowlane dla własnych potrzeb.

Czym powinniśmy się kierować przy wyborze działki? Cena jest bardzo ważna, ale musimy też przeanalizować inne czynniki, takie jak:
• lokalizacja – musi nam odpowiadać ze względów zawodowych i rodzinnych. Zwłaszcza, jeżeli jest poza miastem lub na jego obrzeżach, dobrze, gdy okolica jest chociaż częściowo zagospodarowana, wówczas nie będziemy mieć problemów z uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego;
• przeznaczenie działki i terenów sąsiadujących w miejscowym planie zagospodarowania lub w studium do planu – nie warto przecież inwestować w budowę wymarzonego domu w sąsiedztwie przyszłych warsztatów produkcyjnych albo trasy szybkiego ruchu;
• dojazd - do najbliższego sklepu, do pracy, do szkoły czy na uczelnię, a także połączenia innymi, publicznymi środkami komunikacji;
• kształt działki – powinien być regularny i proporcjonalny, najlepiej prostokątny;
• uzbrojenie w media – odległości od sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej i kanalizacyjnej.

Ze względu na wysokie ceny gruntów budowlanych w miastach, zwiększyło się w ostatnich latach zainteresowanie lokalizacjami podmiejskimi i w miejscowościach satelitach dużych aglomeracji. Ten trend rozwinąłby się jeszcze bardziej, gdyby można było liczyć na skuteczne inwestycje lokalnych samorządów w rozwój infrastruktury drogowej, tak by zminimalizować czas dojazdu do centrów miast.
Korzystny jest zakup gruntów rolnych niskiej klasy w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Tu jednak trzeba mieć odpowiednią wiedzę lub warto skorzystać z porady specjalisty, znającego lokalny rynek inwestycyjny.

 Apartamenty i domy
Na początku roku, po załamaniu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, obserwowaliśmy duże zainteresowanie kupnem mieszkań o podwyższonym standardzie i apartamentów. W przeciwieństwie do standardu popularnego, gdzie ceny ulegają większym wahaniom, tu są bardziej stabilne z perspektywą wzrostów oraz możliwości uzyskania wysokich stawek za najem.
Jedną z najlepszych inwestycji na rynku nieruchomości jest teraz kupowanie domów do remontu. Po przeprowadzeniu takiej inwestycji wartość obiektu znacznie wzrasta, zwłaszcza, gdy ma korzystną lokalizację.

Lokale biurowe i usługowo-handlowe
Opłacalne jest kupowanie lokali biurowych i usługowych na wynajem. Ceny takich lokali wynoszą od 10 tys. złotych za metr kwadratowy. Z wynajmu można uzyskać od 5 do 30 euro za metr kwadratowy miesięcznie, w zależności od lokalizacji, standardu i powierzchni. Ceny wynajmu od trzech lat rosną w tempie nieco większym niż inflacja. Ceny zakupu lokali natomiast zwiększają się w podobnym tempie jak ceny mieszkań.
Przy wyborze takiego lokalu powinniśmy się kierować przede wszystkim dobrą lokalizacją. Czasami lokal jest tańszy, ale niekorzystnie położony. Może się wydawać, że trafiliśmy na dobrą okazję, a tymczasem najemcy zaczynają nam się często zmieniać, bo nie mają obrotów a taka rotacja nie jest korzystna dla wynajmującego.

Leszek Michniak -

President of WGN Real Estate