Rynek gruntów inwestycyjnych doznał silnego załamania po okresie boomu lat 2005-2007. W kolejnych latach, w wyniku stagnacji nastąpiły znaczne spadki cen gruntów pod inwestycje. Najbardziej spektakularne obniżki, dochodzące w niektórych przypadkach do 70%, miały miejsce w 2008 i w I. półroczu 2009 roku; w sumie w latach 2008-2009 ceny gruntów spadły średnio o 63%. Obecnie wg badania WGN, na jedną ofertę kupna przypadają 24 oferty sprzedaży.
 
Podaż gruntów na rynku jest wysoka. Obecna oferta charakteryzuje się bardziej realnymi cenami. Do ponownego obrotu wracają grunty kupione w latach boomu cenowego. Uprzednio właściciele wstrzymywali się z ich sprzedażą, licząc na powrót wysokich cen. Obserwacja trendów rynkowych nakazuje jednak rozsądek – grunty o zawyżonych cenach nie budzą żadnego zainteresowania kupujących.
 
Na rynek trafia też oferta gruntów przygotowanych przez gminy, pozyskujących w ten sposób fundusze na lokalne inwestycje.
 
Obecnie, podobnie jak w poprzednich latach, zainteresowanie budzą tereny z korzystną ceną i lokalizacją dla konkretnej funkcji: pod budynki hotelowe, mieszkania, obiekty handlowe, biurowe i przemysłowe oraz magazynowe z częścią produkcyjną. Preferowane powierzchnie to 3000 – 5000 mkw. w granicach miast; pod przemysł – około 1,5 ha w granicach miast oraz do 10 ha – poza miastem.
 
Za dobre lokalizacje dla obiektów komercyjnych w ośrodkach miejskich i aglomeracjach uważa się:
- bezpośrednie sąsiedztwo głównych osi komunikacyjnych
- bliskość tras wylotowych i obwodnic miejskich
- sąsiedztwo węzłów autostradowych.
 
Ceny gruntów inwestycyjnych są bardzo zróżnicowane i zależą od takich parametrów, jak:
- lokalizacja,
- powierzchnia działki,
- położenie w strefie objętej planem miejscowym lub studium do planu miejscowego,
- bezpośredni dojazd z głównej drogi,
- infrastruktura sieciowa blisko granicy terenu,
- regularne kształty.
 
Przykładowe ceny ofertowe netto dla gruntów komercyjnych w dobrych lokalizacjach, IV kwartał 2011:
Warszawa - Śródmieście do 4800 zł/mkw.
bliskie okolice Warszawy – do 950 zł/mkw.
Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Gliwice – do 1040 zł/mkw.
sąsiedztwo głównych tras komunikacyjnych, a zwłaszcza autostrad – do 450 zł/mkw.
pozostałe duże miasta – do 580 zł/mkw.
 
Obecnie warto zainteresować się tym rynkiem z uwagi na dużą nadpodaż ofert sprzedaży, a tym samym otwartość sprzedających na negocjacje cenowe.
 
Leszek Michniak
prezes WGN Nieruchomości