Małgorzata Battek
WGN Nieruchomości


Często obiekt zabytkowy, po wykonaniu niezbędnych podstawowych prac zabezpieczających przed dalszą dewastacją, był ponownie wystawiany do sprzedaży za wyższą już cenę. Rentowność dochodziła wówczas nawet do 200%.

Druga fala wzmożonego zainteresowania pałacami i dworami przypadła na okres aktywnego rynku po wejściu Polski do UE, czyli na lata 2004 – 2006. Z kolei rok 2007, kiedy przyznano Polsce organizację mistrzostw EURO 2012, ukierunkował inwestorów na obiekty, które nadawałyby się na hotele, zwłaszcza w okolicach miast-gospodarzy.

Zainteresowaniem inwestorów cieszą się zwłaszcza lokalizacje w pobliżu dużych ośrodków miejskich, niedaleko od głównych tras komunikacyjnych oraz w rejonach atrakcyjnych turystycznie – w uzdrowiskach i miejscowościach wypoczynkowych. Takie nieruchomości kupowane są z przeznaczeniem na hotele z centrum konferencyjnym, hospicja, prywatne ośrodki lecznictwa zamkniętego lub pensjonaty. Po renowacji i modernizacji gościom oferowany jest bogaty program usług na najwyższym poziomie: komfortowe pokoje, wyśmienita kuchnia, SPA, zaplecze konferencyjne dla biznesu lub usługi medyczne, a w przypadku lokalizacji w pobliżu dużych miast – także kluby golfowe.

W ostatnich latach inwestorzy interesują się też obiektami zlokalizowanymi w centralnej Polsce, z przeznaczeniem na ośrodki wypoczynkowo – konferencyjne ze SPA. Ważna jest w tym przypadku duża kubatura zapewniająca możliwość przyjęcia 120 - 150 osób oraz wyposażenia w nowoczesną salę konferencyjną na minimum 120 osób. Znamienne jest, że lokalizacja nie ma już tak dużego znaczenia jak w przypadku innych nieruchomości. Inwestorzy wychodzą z założenia, że zabytkowy hotel, oferujący bogaty program usług na najwyższym poziomie, dzięki dobremu marketingowi będzie przyciągał gości zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Jeżeli obiekt jest nieco mniejszy i przeznaczony jedynie do wypoczynku turystów, powinien bezwzględnie oferować minimum 50 miejsc noclegowych oraz jakieś atrakcyjne formy spędzania czasu, np. basen, SPA, jazdę konną, turystykę rowerową, tor krosowy, itp.

Małe dwory przeznaczane są głównie na cele mieszkaniowe, chyba, że znajdują się blisko granic dużego miasta – wówczas mogą być siedzibą firmy, zwłaszcza, gdy jest możliwość wybudowania lub adaptowania w sąsiedztwie budynku uzupełniającego, np. na nieuciążliwą produkcję.


Z obserwacji preferencji klientów biur WGN wynika, że w przypadku zamków, pałaców i dworów, o wyborze nieruchomości decydują:
- stan techniczny obiektu,
- obecność parku z zabytkowym drzewostanem,
- unikatowość architektury,
- najbliższe sąsiedztwo – niepożądane są np. zabudowania pofolwarczne, zwłaszcza stanowiące odrębną nieruchomość.

Ceny są bardzo zróżnicowane i zależą w głównej mierze od stanu technicznego budynku. Ofertę można podzielić na trzy grupy cenowe:
    - obiekty do kapitalnego remontu: 800 tys. – 2,5 mln zł,
    - obiekty po częściowej renowacji: 4 mln – 8 mln zł,
    - obiekty odrestaurowane, funkcjonujące: do ok. 25 mln zł.

Przeszkodą, czy raczej utrudnieniem w takiej inwestycji może być konieczność podporządkowania się zaleceniom konserwatora zabytków, ale osoby nastawione na zakup zabytku zdają sobie z tego sprawę – są to najczęściej pasjonaci starej architektury, których urzeka swoisty genius loci.