Do wykorzystania w 2015 roku „Mieszkanie dla młodych” zostało jeszcze 520 mln zł. W styczniu wpłynęło 1233 wniosków o dofinansowanie zakupu mieszkania na kwotę 29,28 mln zł. Program Mieszkanie dla młodych  będzie trwał pięć lat - od 2014 do 2018 roku. W  każdym roku przeznaczony jest  inny limit środków na wypłatę dofinansowań. Tegoroczny limit wynosi 715 mln zł, z czego wykorzystane jest już 21 proc. licząc na podstawie złożonych na dany rok wniosków.