Leszek Michniak – Prezes Grupy WGN

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, architekt, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami, analityk rynku, doradca ds. nieruchomości i inwestycji. Założyciel Grupy WGN. Współzałożyciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON (1994 r.). Współzałożyciel Krajowej Struktury Organizacyjnej Przedstawicieli Regionalnych Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (1994 r.), przekształconej w 1995 r. w Polską Federację Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, obecnie Polska Federacja Rynku Nieruchomości PFRN. Współinicjator utworzenia Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości SPRN (w 1997 r.) i jego pierwszy prezes. Wydawca (od 1992 r.) magazynu „ApartamentyRezydencje”. Założyciel (1994 r.) i prezes Polskiej Giełdy Nieruchomości – Press, wydawca międzynarodowego tytułu dla inwestorów „PROPERTY JOURNAL”. Inicjator i organizator (1999 - 2007) Międzynarodowych Targów Nieruchomości, Inwestycji i Finansów oraz Konferencji REFE, największych w Europie środkowo-wschodniej. Inicjator i organizator Targów Mieszkaniowych „Mieszkanie i dom” (2007 – 2009). Fundator założyciel i członek Europejskiego Instytutu Nieruchomości / European Property Institute, EIN – EPI (2006 r.). Od 2012 r. wieceprzewodniczący Rady Fundacji. W 2013 roku Laureat Złotego Medalu "Zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości" nadanego przez Kapitułę PTEiDRN.

   

Marta Kawecka  - Dyrektor Działu Prawnego WGN

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego i Studiów Podyplomowych Gospodarki Nieruchomościami, w latach 2001-2005 odbyta aplikacja adwokacka ukończona egzaminem adwokackim, od 2006r. działa jako adwokat. Z Grupą WGN związana od 2007r. zajmując się sprawami prawnymi Grupy. Wykładowca na Konferencjach Szkoleniowych organizowanych przez Grupę WGN. Odpowiedzialna za prawne aspekty działalności WGN.

 

 

 


Monika Prądzyńska – Główny PR-owiec Grupy WGN

Od 1994 r. związana z WGN. Przeszła następujące szczeble kariery: makler ds. nieruchomości wraz z uzyskaniem w 1996 r. tytuł Maklera Roku. Od 1998 r. do 2002 r. Dyrektor Zarządzający największego Oddziału WGN we Wrocławiu, doprowadzając do uzyskania przez ten Oddział najwyższych obrotów w historii. Od 2002 r. główny PR-owiec odpowiedzialny za rozwój Grupy WGN oraz Dyrektor Administracyjny. Od 2003 r. dodatkowo pełni funkcję Redaktora Naczelnego „Magazynu Nieruchomości”, a od 2013 r. Magazynu „Apartamenty Rezydencje”. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji konferencji i kongresów szkoleniowych, współpracy z kontrahentami, negocjacji umów i promocji marki.

 

 

 
Jolanta Wieczorek –  Główny ekonomista WGN

Specjalista do spraw rachunkowości i podatków. Główna Księgowa oraz Księgowa Bilansista. Posiada fachową wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe zdobyte przy ścisłej współpracy z doradcami podatkowymi oraz z wieloma podmiotami gospodarczymi o różnych profilach działalności.

Od maja 2014 roku – główny ekonomista WGN.