Kredyty studenckie to kredyty na uściślonych warunkach, przeznaczone dla osób studiujących. Udzielane są zarówno studentom którzy podjęli naukę na dowolnej uczelni publicznej, jak również tym, którzy studiują prywatnie. Kredyty studenckie udzielane są według pewnych kryteriów, które należy spełniać, między innymi dochód na każdego członka rodziny nie może przekraczać określonej kwoty, a sam student nie może mieć więcej, niż 25 lat. Kredyty tego typu wypłacane są w kilkudziesięciu transzach przez cały okres studiowania. Spłata zaciągniętego w banku zobowiązania nie zaczyna się wcale w momencie zaciągnięcia kredytu. Studenci zaczną go spłacać dopiero 2 lata od momentu ukończenia studiów. Dodatkowymi zaletami kredytów studenckich są dwie rzeczy. Pierwsza z nich to fakt, że oprocentowanie kredytu stanowi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Kolejną zaletą kredytów studenckich jest fakt, że w sytuacji, kiedy kredytobiorca zalicza się do 5 procent najlepszych studentów, kwota kredytu może zostać pomniejszona o 20 procent.

Kredyty studenckie zostały stworzone z myślą o żakach, którzy w okresie studiowania potrzebują pieniędzy, na przykład na opłacenie czesnego za studia czy na zakup podręczników itp. Dużą zaletą kredytów studenckich jest to, że przez cały okres nauki studenci nie muszą martwić się jego spłatą. Dopiero po ukończeniu studiów uruchamiany zostaje harmonogram spłaty kredytu. Dla studenta jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że w okresie nauki nie ma on zazwyczaj stałej pracy. A nawet jeśli taką posiada, to zarobki musi przeznaczać na inne wydatki, jak na przykład materiały na studia czy wynajem mieszkania.

Pomimo faktu, że kredyty studenckie wydają się być bardzo korzystne okazuje się, że ich popularność spada. Jak odnotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studenci nie decydują się na nie już tak często, jak dawniej.

Na stronie ministerstwa podana została informacja na temat kredytów studenckich udzielonych przez banki w roku akademickim 2014/2015, według stanu na 31 marca 2015 roku. W tym roku akademickim do banków wpłynęło łącznie 7469 wniosków o kredyt. Niemal 97,5 procent z nich, bo aż 7275 wniosków kredytowych, spełniało wymagane kryteria pierwszeństwa, które wskazane są w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich. Najważniejszym kryterium jest dochód na osobę w rodzinie niższy niż 2500 złotych. Do końca marca 2015 roku banki podpisały w sumie 5503 umowy kredytowe.

Kredyty studenckie funkcjonują na rynku już od 16 lat. Od tego czasu banki udzieliły w sumie prawie 390 tysięcy kredytów. Największą popularnością cieszy się bank PKO Bank Polski S.A., do którego po kredyt studencki udało się blisko 76,5 procent wszystkich studentów.

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1998 roku do chwili obecnej studenci spłacili w sumie około 253 tysięcy kredytów studenckich.

Z danych zgromadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika ponadto, że maleje liczba studentów, którzy składają wnioski o kredyt studencki. W roku akademickim 2013/2014 wniosek o taki kredyt złożyło ponad 11,3 tysięcy żaków. W roku akademickim 2014/2015 takich wniosków było już niecałe7,5 tysiąca. Zmniejszyła się też liczba zawartych umów o kredyt. W roku akademickim 2013/2014 było ich nieco ponad 8 tysięcy, natomiast w roku akademickim 2014/2015 liczba ta zmalała do nieco ponad 5,5 tysiąca udzielonych kredytów.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN