Unia bankowa jest jednym z elementów  unii gospodarczej i walutowej strefy euro.
W wyniku kryzysu strefa euro stanęła przed alternatywą rozpadu, albo ściślejszej integracji.
Unia bankowa ma na celu przywrócenie zaufania do sektora finansowego po kryzysie z 2008 roku.
Będzie miała  wspólny nadzór bankowy Europejskiego Banku Centralnego.
Kraje spoza strefy euro mają mieć prawo przystąpienia do niej w każdej chwili.