Spadek stóp procentowych w tym roku spowodował obniżenie kosztu kredytów.
Jednocześnie banki zaczęły zachęcać klientów atrakcyjnymi ofertami.
Czynniki te sprzyjały zadłużaniu się.
W przyszłym roku bankowcy liczą na dalszy szybki wzrost kredytów konsumpcyjnych.
Kredytobiorcy nie powinni  spodziewać się jednak znaczących obniżek ceny pieniądza w przyszłym roku.