Osoby, które są w wieku emerytalnym oraz posiadają nieruchomość, będą mogły dostać od banku kredyt, który będzie zabezpieczony posiadaną nieruchomością.
Kredyt będzie  spłacany po śmierci beneficjenta, przez spadkobierców, albo poprzez sprzedaż nieruchomości
.
Z odwróconego kredytu hipotecznego będzie można skorzystać niezależnie od zdolności kredytowej.
Po śmierci właściciela spadkobiercy mogą odzyskać nieruchomość, spłacając wypłacone świadczenie wraz z odsetkami.