Obniżone zostaną koszty formalne do 30 zł. Pozostałe koszty, związane z  wynagrodzeniem syndyka, finansowane będzie ze środków Skarbu Państwa.

Cały proces ma trwać 3 lata. Upadłość może ogłosić dłużnik, który popadł w problemy finansowe nie ze swojej winy, oraz taki, którzy wykaże że zadłużył się ponad miarę na skutek niewiedzy lub braku znajomości prawa.

Celem upadłości konsumenckiej ma być całkowite oddłużenie. Sąd będzie mógł zadecydować o umorzeniu niektórych zobowiązań.

W niektórych  przypadkach możliwe będzie  zachowanie nieruchomości na własność.