Cesja ta jest niczym innym, jak przeniesieniem praw, które wynikają z umowy ubezpieczenia na bank. W sytuacji, kiedy zaciągamy kredyt hipoteczny, zazwyczaj dochodzi do podpisania umowy ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank, w którym zaciągamy kredyt. Jeżeli nieruchomość, na którą zaciągnęliśmy kredyt, ulegnie na przykład zniszczeniu w wyniku pożaru lub gradobicia, bank będzie mógł odzyskać pieniądze z polisy ubezpieczeniowej.