PRCH Retail Awards to konkurs organizowany przez Polską Radę Centrów Handlowych, czyli największą w  Polsce organizację branży nieruchomości handlowych. Ma on na celu promowanie najlepszych praktyk i  innowacyjnych działań w  sektorze nieruchomości komercyjnych. „Nagroda PRCH jest dla mnie potwierdzeniem, że wywiązujemy się ze złożonych podczas otwarcia obietnic. Rynek dostrzega, że Wroclavia to niezwykłe doświadczenia zakupowe, rozrywka na najwyższym poziomie i  nowy standard usług. Jest cenna tym bardziej, że w  konkursie szczegółowo badano wszelkie aspekty funkcjonowania centrum, takie jak przyjazność dla klienta, tzw. tenant mix, architektura, działania marketingowe i  wyniki biznesowe. Oczywiście najwyższym wyrazem uznania są dla mnie liczne wizyty klientów, którzy doceniają przyjemną, ożywioną atmosferę Wroclavii„. – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektorka centrum. Wroclavia jest najbardziej utytułowanym w  2018 r. roku centrum handlowym na terenie całego Dolnego Śląska.