Po raz szesnasty do Pałacu Festiwalowego przyjechali przedstawiciele miast, firmy consultingowe, banki, instytucje finansowe, korporacje budowlane, biura architektoniczne oraz przedsiębiorstwa inwestycyjne z całego miasta. Najliczniej reprezentowana była Francja, uwagę przyciągały również stoiska stolic europejskich oraz miast i przedsiębiorstw z Azji i bliskiego wschodu. Sukces MIPIM dowodzi, że targi są dobrą formą bezpośredniego marketingu, dotarcia z ofertą do konkretnej grupy zainteresowanych odbiorców. W pierwszym dniu MIPIM uczestnicy mieli okazje być gośćmi bankietu otwierającego, który odbył się w największym w Cannes, hotelu Carlton. Konferencja towarzysząca targom obejmowała sześć tematów wiodących: inwestycje i inwestorzy, rozwój miast, rynek hotelarski, dni Azji oraz budynki i architektura.

Przedstawiciele WGN odbyli wiele spotkań, nawiązali liczne kontakty międzynarodowe, których owocem są nowe projekty biznesowe.


Leszek Michniak