W największym w Polsce wydarzeniu i debacie dotyczącej perspektyw rynku nieruchomości komercyjnych uczestniczyło prawie 700 osób. Pośród zaproszonych gości znaleźli się wszyscy najważniejsi gracze na rynku nieruchomości - centrów handlowych, biurowców, magazynów, hoteli oraz banków finansujących inwestycje. Wśród uczestników można było także dostrzec reprezentantów instytucjonalnego otoczenia branży i samorządowców.

Spotkanie branżowców podczas Property Forum stanowiło niepowtarzalną okazję do wysłuchania opinii panelistów, poznania najnowszych danych statystycznych i trendów w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości komercyjnych. Zaś w kuluarach panowały sprzyjające warunki do swobodnej wymiany poglądów i nawiązania nowych, cennych kontaktów.

Region Śląska podczas sesji dot. atrakcyjności inwestycyjnej polskiego rynku nieruchomości komercyjnych miał również swoich reprezentantów, tj. notowaną na NewConnect firmę GC Investment oraz spółkę Armada Development. Prezes Michał Goli miał sposobność zaprezentować projekt w Bytomiu - Srebrne Stawy.

Wśród panelistów i uczestników wydarzenia Property Forum panowała zgodność i jednoznaczna opinia - wspomina Rafał Jóskowski, manager Oddziałów WGN Katowice i Ruda Śląska - kondycja branży nieruchomości komercyjnych ma się dobrze, a przez rynki kapitałowe postrzegana jest jako atrakcyjna do lokowania pieniędzy. Jednak z małym zastrzeżeniem, iż do każdego projektu należy podejść bardzo ostrożnie i w sposób indywidualny, czyli z rozwagą.


Źródło: WGN Katowice / Ruda Śląska