Sprzedaż nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu jeśli zostanie ona sprzedana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wybudowano lub zakupiono nieruchomość. Sprzedaż  nieruchomości po upływie 5 lat  nie jest opodatkowana. Dochód ze sprzedaży domu lub mieszkania trzeba rozliczyć najpóźniej do końca kwietnia roku następnego po dokonaniu transakcji.