Jak wiadomo, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą przez dwa lata płacą niższą, preferencyjną daninę. Wprawdzie nie jest jeszcze znana kwota ubezpieczenia zdrowotnego, ale można założyć, że wzrośnie nie więcej niż do 280 zł za miesiąc. Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli płatnik nie osiąga innych dochodów z umów o dzieło lub zlecenia. Jeżeli jednak osiąga takie dochody, to zapłaci na Fundusz Pracy, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tych innych umów wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2015 roku będzie to 1750 zł). Tak więc maksymalna kwota składek na ZUS wyniesie 460,33 zł miesięcznie, zamiast 443,53 zł jak w 2014 roku.
źródło: mambiznes.pl