Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak pokazały, że co drugi pracownik o stażu niższym niż rok zarabiał poniżej 2 632 zł brutto miesięcznie. Najgorzej wynagradzani spośród nich zarabiali nawet poniżej 2 000 zł brutto miesięcznie.
Pracownicy po roku pracy lub więcej, otrzymywali wynagrodzenie wyższe o 60% od tych, których staż pracy nie przekroczył 12 miesięcy.
Płace wyższe od średniej dla pracowników z maksymalnie rocznym doświadczeniem odnotowano w trzech województwach: mazowieckim - 3 000 zł, dolnośląskim - 2 800 zł i małopolskim - 2 715 zł.
Najniższe pierwsze wynagrodzenia uzyskiwali pracownicy z województwa świętokrzyskiego - 2 000 zł, warmińsko-mazurskiego - 2 055 zł i podkarpackiego - 2 075 zł.