Jak podkreślił prezes Belka, tegoroczne przyspieszenie gospodarcze odbywa się bez udziału tego sektora, więc można spodziewać się, że jego większa aktywność w przyszłym roku przyczyni się w dużym stopniu do dalszego rozwoju gospodarki. W przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok założono ostrożnie wzrost gospodarczy w 2011 r. na poziomie 3,5%. Komisja Europejska również podniosła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 3,4% - z 2,7% prognozowanych w maju br. 

fot.money.pl