Ministerstwo Środowiska informuje, że nowelizacja jest konieczna. Argumnentuje to faktem, że 1 maja 2016 roku skończy się okres przejściowy, w którym obowiązywała ograniczona możliwość na nabywanie gruntów w Polsce. Chodzi przede wszystkim o grunty rolne oraz leśne, które będą mogli kupować cudzoziemcy.
Nowelizacja ustawy zakłada jednak, że prawo pierwokupu gruntów leśnych będzie należało do Lasów Państwowych.