Stale rośnie liczba zamożnych mieszkańców Polski. W 2016 roku ich liczba przekroczy aż milion osób.
Za osobę zamożną uważa się taką, która jest zobowiązana do opłacania wyższego podatku. To również osoba, która posiada wyższe aktywa bez stałych dochodów.
W efekcie tego, że Polacy się bogacą, wzrasta również zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo finansowe, usługi bankowe a także luksusowe dobra.